Sotainvalidien palvelut (yli 20%)

Sotainvalideille suunnattuja palveluja voi tiedustella oman kotikunnan kotihoidosta.

Kotihoito