Ikäihmisten päivätoiminta

Palvelupäivä- ja muu päivätoiminta (tavoitteellista toimintaa)

  • asiakkaan kotona selviytymistä voidaan tukea päivätoiminnan avulla

  • asiakas hyötyy psyykkisesti, fyysisesti ja sosiaalisesti toiminnasta

  • omaishoitajan jaksamista voidaan tukea päivätoiminnan avulla

  • korvaa kotihoidon palveluita

 

Päivätoiminnan esite

 

 Yhdyshenkilö: 

 puh. 044 778 0343