Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki myönnetään vammaisen, pitkäaikaissairaan tai vanhuksen hoitajalle.

Omaishoidontuki, myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot 

Linkki omaishoidon tuki ja yhteyshenkilöt