Koko- ja osavuorokautinen lyhytaikaishoito

• Asiakkaan hoito ja huolenpito omaishoidon vapaapäivien aikana
• Asiakkaan toimintakyvyn arviointijakso
• Kotihoidon asiakkaan kotona selviytymisen tukeminen
• Sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen ja palveluasumisen kokeiluun sekä muuhun lyhytjaksohoidon tarpeeseen

Lyhytaikaishoitoa järjestetään palvelu- ja laitosasumisessa sekä perhehoidossa.

Kuntakohtaiset yhteystiedot alla. 

Vastaava sairaanhoitaja puh. 044 780 2860.

Varaukset puh. 044 780 2644.