Palveluasuminen

Palveluasumista tuotetaan sekä omana toimintana että ostopalveluna.

Palveluasumisyksiköt Oivassa