Vanhainkotien lyhytjaksohoito

Koko- ja osavuorokautista lyhytjaksohoitoa järjestetään:

Omaishoidettavan hoitoon ja huolenpitoon omaishoitajien vapaapäivien aikana

Asiakkaaan toimintakyvyn arviointijaksona

Kotihoiton asiakkaan kotona selvitymisen tukemiseen

Sairaalasta kotiutumisen välivaiheeseen tai muuhun lyhytjaksohoidon tarpeeseen

Yhteystiedot

alla olevilla välilehdillä

Hollolan vanhainkodin lyhytjaksohoitovaraukset

Palveluohjaaja puh. 044 780 1624 (ma-pe klo 10-12)

Kärkölän vanhainkodin lyhytjaksohoitovaraukset

Palveluohjaaja puh. 044 780 1624 (ma-pe klo 11-12)