SAS toiminta

SAS –lyhenne tulee sanoista: S/selvitä, A/arvioi, S/sijoita.

 

SAS-ryhmän tehtävä ja tavoite

Tehtävä:

Vaikuttaa omalta osaltaan vanhustenhuollon palvelurakenteen oikeaan painotukseen tukemalla vanhusten kotona selviytymistä mahdollisimman pitkään. Arvioida ja miettiä erittäin runsaasti hoivaa ja huolenpitoa tarvitseville vanhuksille tarkoituksenmukaisinta jatkosijoituspaikkaa, joko palveluasumiseen tai/ja laitoshoitoon.

SAS-työryhmän selvittämästä ja arvioimasta jatkosijoituspaikan tarpeesta tehdään koti- ja asumispalvelujen päällikön allekirjoittama viranhaltijapäätös: Päätös laitos- ja palveluasumiseen sijoittamisesta.

Tavoite:

Jatkohoitopaikan nopea ja joustava järjestäminen 1 kk kuluessa kaikille niille henkilöille, joilla ei ole akuuttia sairaalahoidon tarvetta.

-> Kotihoidon ensisijaisuus vanhusten palvelujen järjestämisessä ja että kotiutus toteutetaan mahdollisimman pian

-> Laitos- ja palveluasumiseen sijoittuminen yhden kuukauden kuluessa siitä kun todetaan ns. siirtokuntoisuus eli ei ole enää akuuttia sairaalahoidon tarvetta

Sijoittaminen:

SAS-työryhmä esittää henkilöitä vapautuviin laitos- ja palveluasumisen paikkoihin ja koti- ja asumispalvelujen päällikkö allekirjoittaa siitä tehtävän kaikkia yksiköitä koskevan viranhaltijapäätöksen: Sijoituspäätös laitos- ja palveluasumiseen. 

Asumispalvelujen kriteerit.

Yhteystiedot

Alla olevilla välilehdillä

Asikkala - Padasjoki alueella


Sas-yhteyshenkilö: palveluohjaaja puh. 044 780 1624.

Hollola, Kärkölä alueella


Sas-yhteyshenkilö: Palveluohjaaja puh.  044 780 1624 (ma-pe klo 10-12).