Kotiin annettavat palvelut

Kotiin annettavat palvelut sisältää

Kotihoitopalvelut

Kotihoidon tukipalvelut

Muut kotihoidon palvelut

Sotainvalidien palvelut (yli 20 %)

Kotiin annettavia palveluja voi tiedustella oman kotikunnan kotihoidosta.

Kotihoitopalveluja myönnetään kotihoidon kriteerien mukaisesti.

Kotiin annettavista palveluista perittävät asiakasmaksut löytyvät asiakasmaksutaulukosta.