Koti- ja asumispalvelut

Koti- ja asumispalvelujen tulosalue tuottaa ja järjestää hoitoa, hoivaa ja huolenpitoa heikentyneeseen toimintakykyyn kuntouttavaa työotetta toteuttaen. Toimintaa määrittää koti- ja asumispalvelujen arvot ja kriteerit sekä käytettävissä olevat resurssit.

Toiminta-ajatus

Koti- ja asumispalvelujen tulosalue turvaa vanhusten kotona asumisen mahdollisimman pitkään järjestämällä tarkoituksenmukaiset tuki- ja kotihoitopalvelut. Tulosalue toteuttaa myös laadukasta, tuettua ja tehostettua palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja dementiahoitoa. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluina. Lähtökohtana hoivassa ja huolenpidossa ovat vanhusten tarpeet ja omatoimisuuden säilyminen kuntouttavaa työotetta toteuttaen.

 

Koti- ja asumispalvelujen toimintaa ohjaavat arvot

Eettisyys, Asiakaslähtöisyys, Ammatillisuus, Tasa-arvoisuus, Turvallisuus ja Taloudellisuus.

 

Suunnitelma ikääntyneen väestön tukemiseksi