Kuljetuspalvelu saattajapalveluineen

Vammaispalvelulain mukainen vaikeavammaisten kuljetuspalvelu ja siihen liittyvä saattajapalvelu kuuluu vaikeavammaisen henkilön työssä käymisen, opiskelun, asioimisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, virkistyksen tai muun sellaisen syyn vuoksi tarpeelliset, jokapäiväiseen elämään kuuluvat kuljetukset.

Jokapäiväiseen elämään kuuluvia kuljetuksia ovat vaikeavammaisen henkilön asuinkunnan alueella tapahtuvat tai lähikuntiin ulottuvat kuljetukset.

Kuljetuspalveluilla turvataan vaikeimmin vammaisille henkilöille kohtuulliset liikkumismahdollisuudet samoin kustannuksin kuin muille kansalaisille.

 

Sosiaalihuoltolain mukainen liikkumisen tuki (shl)

Sosiaalihuoltolain mukaista kuljetuspalvelua voidaan myöntää henkilöille, joilla on liikkumisen vaikeuksia välttämättömässä jokapäiväiseen elämään liittyvässä liikkumisessa.

Kuljetuspalvelua voidaan myöntää tarpeen mukaan pääsääntöisesti 8 yhdensuuntaista matkaan kuukaudessa oman kunnan alueelle niille henkilöille, jotka eivät pysty käyttämään palvelulinjaa tai muuta soveltuvaa julkista tai yksityistä kulkuvälinettä liikkumiseen.

Tuen myöntämisen edellytyksenä pidetään pääsääntöisesti seuraavia bruttotulorajoja:

yksinasuvalla1 200 euroa / kk pariskunnalla 1 900 euroa / kk

sekä varallisuuden / säästöjen rajana

yksinasuvalla 6 000 euroa pariskunnalla 9 000 euroa

lomakkeet

Linkit

sähköinen hakemus

Palveluliikenne Vääksy,Asikkalan kunnan järj. kuljetukset 6.6.-15.8.2016
Hoppa-liikenne Hollola 
Omppukyyti Kärkölä 
Asiointilinjat Padasjoki 
Kela- matkakorvaukset