Tukihenkilötoiminta

Tukihenkilö auttaa kehitysvammaista tai muuten tukea tarvitsevaa henkilöä löytämään uusia harrastuksia tai ihmissuhteita ja vahvistaa tuettavan itsenäistä selviytymistä arkisista asioista. Tukihenkilö ja tuettava sopivat etukäteen, mitkä ovat yhteistyön tavoitteet, kuinka usein tavataan sekä kuinka kauan tukisuhde kestää.

Tukihenkilöksi soveltuu tavallinen ihminen, jolla on omassa elämässään tällä hetkellä riittävän tasapainoinen tilanne. Tukihenkilöltä edellytetään muun muassa luotettavuutta ja erilaisuuden hyväksymistä.

Vapaaehtoisen tukihenkilön ei ole tarkoitus korvata ammattihenkilöä, vaan tarjota tukeaan tuettavansa vapaa-aikaan. Tukihenkilö ei ole henkilön avustaja. Kunta maksaa palkkiota ja kulukorvausta tukihenkilölle.