Tilapäishoito

Tilapäishoitoa järjestetään ostopalveluna sekä omana palveluna. Tilapäishoito on pääsääntöisesti lyhytaikaiseen hoidontarpeeseen vastaava palvelu, jota järjestetään esimerkiksi perhehoitona tai lyhytaikaisina jaksoina asumisyksikössä. Yleisimmin tilapäishoito tulee kysymykseen omaishoitajan vapaiden aikana tai perheen jaksamisen tukena.