Palveluohjaus

Palveluohjaus tukee asiakkaan ja hänen omaisensa kuntoutumista ja arjessa selviytymistä. Tavoitteena on peruspalvelujen ja verkoston mahdollisimman hyvä sovittaminen asiakkaan muuttuviin tarpeisiin ja tilanteisiin. Asiakas saa tarvitsemansa tiedon sosiaaliturvasta ja palveluista. Kehitysvammapalvelujen ohjaaja laatii asiakkaalle palvelusuunnitelman yhdessä asiakkaan ja omaisten kanssa.