Asumispalvelut

Peruspalvelukeskus Oivalla on kehitysvammaisten asumispalveluyksiköitä Asikkalassa, Hollolassa ja Padasjoella. Lisäksi asumispaveluja hankitaan mm. Eteva kuntayhtymältä, Lahden kaupungilta ja yksityisiltä palveluntuottajilta.

Kehitysvammainen henkilö on oikeutettu saamaan tarvitsemansa asumispalvelut kehitysvammalain perusteella. Henkilö maksaa itse asumisesta koituvat normaalit menot. Kehitysvammaisten asumispalvelut ovat avohuoltoa. 

 

Asikkala

Sinivuokkopuh. 044 778 0004Anne Vuorenpää
Kanavatie 11 Asumisyksikön esimies
17200 Vääksy puh. 044 778 0780
   
Päivänsädepuh. 044 778 0005Anne Vuorenpää
Anianraitti 4 Asumisyksikön esimies
17200 Vääksy puh. 044 778 0780

 

Sinivuokko on 14 kehitysvammaisen asukkaan koti. Lisäksi siellä on yksi tilapäishoitopaikka. Toiminta on ympärivuorokautista.

Päivänsäde tarjoaa ohjattua asumista 11 aikuiselle kehitysvammaisille henkilölle. Asumiyksiköstä käsin tuetaan myös itsenäisesti asuvia kehitysvammaisia. 

  
Toimintaympäristö on luotu asumisyksiköissä mahdollisimman kodinomaiseksi asukkaiden omaa elämänrytmiä ja mieltymyksiä huomioivaksi. Hoitotyön lähtökohtana on lämminhenkinen ammatillinen vuorovaikutus hoitajan ja asukkaan välillä, jossa korostuu kodinomaisuus ja aito läsnäolo turvallisessa ympäristössä. Osa asukkaista käy työtoiminnoissa päivittäin ja osa osallistuu kerhotoimintaan ja kodinhoidollisiin toimiin ja asiointiin. Ulkoilu ja liikkuminen yksin tai turvallisesti tutun hoitajan kanssa kuuluu päivittäiseen rytmiin. Osallistumme aktiivisesti erilaisiin juhliin, tapahtumiin ja retkiin.

 

Hollola

Tiilikartanopuh.  044 780 2316Merja Laurén              
Hirvikalliontie 2 A Asumisyksikön esimies
15870 Hollola puh. 044 780 2522
   
Tiilitupa          puh. 044 780 1172Merja Laurén        
Hirvikalliontie 2 B Asumisyksikön esimies
15870 Hollola puh. 044 780 2522

 

Tiilikartano tarjoaa oman asunnon 13 asukkaalle, jotka tarvitsevat ympärivuorokautista hoitoa, tukea ja ohjausta. Yksi asunto on varattu tilapäisasukkaille. Asuntojen varustetaso mahdollistaa asukkaan opetella omassa asunnossaan ruoanlaittoa, leipomista, pyykinpesua jne.

Tiilikartanon naapurissa sijaitsee Tiilitupa, joka tarjoaa ohjattua asumista kuudelle asukkaalle. 

Asumisyksiköiden toiminnan perustana on asukkaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jossa otetaan huomioon hänen toiveensa, vahvuutensa sekä avun, tuen ja ohjauksen tarpeet. Päivisin asukkaat käyvät joko päivä- tai työtoiminnassa, avotyössä ja osa on eläkkeellä.

Vapaa-ajalla asukkailla on monelaisia harrastuksia kunkin oman mieltymyksen ja mahdollisuuksien mukaisesti. Yhteistyö asukkaiden lähiverkoston kanssa on tiivistä.

Tillikartano toimii myös lähistöllä itsenäsesti asuvien kehitysvammaisten tukipaikkana. He voivat tulla Tiilikartanoon iloineen ja murheineen sekä sovitusti päiväkahville tai lounaalle. Tillikartanon henkilökunta tukee ja ohjaa heitä monissa arjen asioissa.

Tiilikartanolla ja Tiilituvalla on yhteinen henkilökunta.

 

Padasjoki

Kotirinne puh. 040 505 6355Anne Vuorenpää
Riekkotie 3 Asumisyksikön esimies
17500 Padasjoki puh. 044 778 0780
   
Kehitysvammaisten pienkotipuh.  044 780 2836Anne Vuorenpää
Riekkotie 3 Asumisyksikön esimies
17500 Padasjoki puh. 044 778 0780


Kotirinne ja Pienkoti sijaitsevat Padasjoen kirkonkylän keskustan tuntumassa omalla rauhallisella tontilla. Kodit tarjoavat ympärivuorokautista asumispalvelua Kotirinteessä kymmenelle hieman itsenäisemmin toimeentulevalle aikuiselle henkilölle ja Pienkodilla viidelle paljon apua tarvitsevalle henkilölle.

Asukkaat osallistuvat kotien askareisiin, päivätoimintaan, osa työtoimintaan, harrastuspiireihin, retkille sekä voimavarojensa mukaan muuhun kylällä tapahtuvaan toimintaan joko itsenäisesti tai hoitajan avustamana. Asukkaan omatoimisuutta tuetaan mahdollisimman paljon asiakaslähtöisesti.