Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Vammais- ja kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut perustuvat vammaispalvelulakiin. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelut

Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammaisella henkilöllä on kuitenkin oikeus saada kehitysvammalain mukaisia palveluja silloin, jos vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Erityishuolto-ohjelmaan kirjataan ne palvelut, jotka henkilö saa kehitysvammalain perusteella.

Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelujen hallinto

Vammaispalvelujen tulosaluejohtaja Pirkko Valtanen

Tulosyksikköpäälikkö, asiakasohjaus Leena Kunttunen

- johtava sosiaalityöntekijä Tuula Häyrinen
- johtava sosiaalityöntekijä Taina Nurmikumpu
- palveluesimies Janne Utriainen

Tulosyksikköpäälikkö, arjen tuki Katja Raita

- palveluesimies Terhi Siventoinen
- palveluesimies Elina Antikainen

Tuosyksikköpäälikkö, asumispalvelut Harri Koivu

- palveluesimies Katja Takala
- palveluesimies Kari Ruuskanen