Kuntouttava työtoiminta

Kuntouttavan työtoiminnan tavoitteena on tarjota valmennukseen osallistuvalle henkilölle työnteon mahdollisuus turvallisessa sekä tukea antavassa ympäristössä.

Arvot

  • Yhteisöllisyys
  • Avoimuus
  • Toiminnallisuus
  • Tuloksellisuus

 

Strategiset tavoitteet

  • Palvelun tuottaminen
  • Asiakaslähtöisyys
  • Kannattavuus
  • Yhtenäinen ja turvallinen työkulttuuri