Työttömien terveystarkastukset

Työttömäksi jääneillä on mahdollisuus hakeutua maksuttomaan terveystarkastukseen. Terveystarkastusten tarkoituksena on edistää työttömän terveydentilaa, hyvinvointia sekä työ- ja toimintakykyä.

Terveystarkastukseen kuuluu mm. laboratoriokokeet, pituuden, painon ja verenpaineen mittaaminen sekä diabeteksen riskitesti. Tarkastuksessa tehdään myös elämäntapa haastattelu Mitä kuuluu -lomakkeen pohjalta.

Aloite terveystarkastukseen ohjaamisesta voi tulla myös esimerkiksi kunnan sosiaalitoimesta tai työttömille palveluja tarjoavilta tahoilta.

Asiakas voi varata myös itse ajan terveystarkastukseen.

Työttömien terveystarkastukset kuuluu Oivassa hyvinvointipalveluiden tulosalueella terveyden edistämisen yksikköön, jonka esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara, puh. 044 778 0590.

 

 

 

Ajanvaraus terveystarkastukseen tilataan puh. 044 780 2270.

 

 

Ajanvaraus terveystarkastukseen tilataan puh. 044 780 2270.

 

 

Ajanvaraus terveystarkastukseen tilataan puh. 044 780 2270.

 

 

Ajanvaraus terveystarkastukseen tilataan puh. 044 780 2270.

 

 

Ajanvaraus terveystarkastukseen tilataan puh. 044 780 2270.