Seulonnat

Seulonnat ovat osa tauteja ja sairauksia ennaltaehkäisevää kansanterveystyötä. Kunnan tulee järjestää mm. seulontaa ja muita joukkotarkastuksia siten kuin asetuksella tarkemmin säädetään. Seulonnalla tarkoitetaan väestöön tai tiettyyn väestönosaan kohdistuvia tutkimuksia tai näytteiden ottamista ennalta määritellyn taudin tai sen esiasteen diagnostisoimiseksi tai taudin aiheuttajan löytämiseksi.

Seulontojen tavoitteena on vähentää tautien aiheuttamaa sairastavuutta, vammoja ja kuolleisuutta toteamalla tauti tai sen osa varhaisessa vaiheessa. Varhainen diagnoosi ja hoito parantavat taudin ennustetta, säästävät hoidosta aiheutuvia kustannuksia sekä parantavat potilaan elämänlaatua.

Asetus seulonnoista 1339/2006 (www.finlex.fi)

Peruspalvelukeskus Oiva järjestää Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kunnan asukkaille seuraavia seulontoja:

- rintasyövän seulonta
kohdunkaulansyövän seulonta
 

Seulonnat kuuluu Peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella terveyden edistämisen yksikköön, jonka esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara, puh. 044 778 0590.