Liikkumislähete

Liikuntaneuvonnan tavoitteena on edistää ihmisten terveyttä ja hyvinvointia sekä ennaltaehkäistä kansantauteja. Maailman terveysjärjestö WHO luokittelee liian vähäisen fyysisen aktiivisuuden yhdeksi keskeiseksi sairastavuutta ja ennenaikaista kuolleisuutta aiheuttavaksi tekijäksi.

Liikkumislähetteitä on Oivan toiminta-alueen kaikilla terveysasemien odotustiloissa ja omahoitopisteissä. Lähetettä voi kysyä myös lääkärin tai hoitajan vastaanotoilla.

Lähetekäytäntö

 • Asiakas täyttää liikkumislähete -lomakkeen yläosan ennen lääkärin tai hoitajan vastaanottoa (tai vastaaanottotilanteessa).
 • Lääkäri ja hoitaja voivat suositella tapaamista liikuntaneuvojan kanssa. Mikäli asiakas näkee myös tarvetta neuvonnalle ja ohjaukselle, hän voi ottaa suoraan yhteyttä oman kunnan liikuntaneuvojaan ja varata ajan henkilökohtaiseen tapaamiseen.
 • Henkilökohtaisessa maksuttomassa tapaamisessa liikuntaneuvojan kanssa keskustellaan mm.
  • nykyisistä liikuntatottumuksista,
  • ohjataan terveyden kannalta oikeanlaisen liikunnan pariin
  • laaditaan liikuntaohjelma
  • kerrotaan alueen liikuntatarjonnasta.

Eri kuntien liikuntaneuvojien yhteystiedot ovat liikkumislähetteessä.

Liikkumislähete

Liikkumisläheteopas

Asikkalan liikuntatoimi

Hollolan liikuntatoimi

Hämeenkosken liikuntatoimi

Kärkölän liikuntatoimi

Padasjoen liikuntatoimi