Sosiaaliasiamiestoiminta

Sosiaaliasiamiestoiminta perustuu lakiin sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista.

Lain 24 §:n mukaan sosiaaliasiamiehen tehtävänä on
1. Neuvoa asiakkaita asiakaslain soveltamiseen liittyvissä asioissa
2. Avustaa muistutuksen teossa.
3. Tiedottaa asiakkaan oikeuksista
4. Toimia muutenkin asiakkaan oikeuksien edistämiseksi ja toteuttamiseksi
5. Seurata asiakkaiden oikeuksien ja aseman kehitystä ja antaa siitä selvitys vuosittain kunnanhallitukselle.

Sosiaaliasiamiehenä toimii Ritva Liukonen. Sosiaaliasiamies on puolueeton henkilö, joka toimii asiakkaiden edun turvaajana. Sosiaaliasiamiehen tehtävä on neuvoa-antava. Häen ei tee päätöksiä eikä myönnä etuuksia. Sosiaaliasiamies voi toimia asiakkaan ja työntekijän välimiehenä ongelmatilanteissa. Sosiaaliasiamies laatii vuosittain selvityksen sosiaalihuollon asiakkaan aseman ja oikeuksien kehittymisestä. Selvitys annetaan kunnanhallitukselle. Sosiaaliasiamiespalvelun tuottaa kunnassa sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Sosiaaliasiamieheen kannattaa olla yhteydessä, kun
Olet epätietoinen, oletko saanut sellaisia sosiaalihuollon palveluja, jotka sinulle kuuluvat.
Omaisena mietit, saako läheisesi tarvitsemiaan palveluita ja tukitoimia.
Sosiaalihuollon työntekijä tai hänen esimiehensä on mielestäsi toiminut epäasiallisesti.
Et ymmärrä sinulle tehtyjä päätöksiä, sopimuksia tai laskelmia.
Käytät yksityisiä sosiaalipalveluja, ja pohdit omaa asemaasi.
Haluat puolueetonta tietoa eri lakien soveltamisesta ja asuinkuntasi käytännöistä sosiaalihuollossa.
Haluat tietää oikeuksistasi asiakkaana.

Sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus tehdä kohtelustaan asiakaslain mukainen muistutus.

Sosiaaliasiamiehen palvelut tuottaa Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen kunnille sosiaalialan osaamiskeskus Verso.

Sosiaaliasiamiehen yhteystiedot:
Sosiaaliasiamies Ritva Liukonen (VTM, sosiaalityöntekijä)
puh. 044 729 7987, puhelinaika ma - to klo 9.00 - 12.00.
sähköposti: ritva.liukonen(at)phsotey.fi

Tapaamiset mieluiten ajanvarauksella joko omassa kunnassa tai sosiaaliasiamiehen toimistolla. Päivystysaika keskiviikkoisin klo 9.00 - 11.00 Lahden Siirissä osoitteessa Vapaudenkatu 23 B, 15140 Lahti  ja Porvoossa osoitteessa Mannerheiminkatu 23, 06100 Porvoo.

Sosiaaliasiamiehen postiosoite:
Sosiaalialan osaamiskeskus Verso
Mannerheiminkatu 23
06100 Porvoo

Sosiaaliasiamiehen palvelu on maksuntonta. 

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2013.

Sosiaaliasiamiehen selvitys vuodelta 2014.