Potilasasiamies

•Ohjaa ja neuvoo sekä auttaa potilaita ja heidän omaisiaan hoitoon ja kohteluun sekä potilaan oikeuksiin liittyvissä asioissa.

•Toimii potilaan oikeuksien edistämiseksi esim. tuomalla potilasnäkökulmaa henkilöstön tietoon.

•Tiedottaa potilaan asemaan ja oikeuksiin liittyvistä asioista.

Mikäli hoitoonne tai kohteluunne liittyy epäselvyyksiä tai ongelmia, Teidän tulee ensisijaisesti ottaa yhteyttä Teitä hoitaneen tai tutkineen yksikön henkilökuntaan heti epäselvyyksien ilmaannuttua ja keskustellen selvittää epäselvyydet hoitavan lääkärin tai hoitajan kanssa. Voitte myös ottaa yhteyttä heidän esimiehiinsä (osastonhoitaja, ylihoitaja/ylilääkäri).Tarvittaessa potilasasiamies ohjaa ja neuvoo ristiriitatilanteiden ratkaisussa.

Ellei asianne selviä keskustellen Teillä on oikeus kirjalliseen valitusmenettelyyn. Potilasasiamies neuvoo ja auttaa tarvittaessa muistutuksen, kantelun tai potilasvahinkoilmoituksen teossa.

Potilasasiamiehen toiminta perustuu lakiin potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992 / 785).

Potilasasiamiehenä toimii erikoissairaanhoitaja Mervi Piekkari alueenaan:

• Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä:
◦Ensihoito-ja päivystyskeskus
◦Keskussairaala
◦Kuntoutuskeskus
◦Lääketieteellisten palvelujen keskus
◦Tukipalvelukeskus

◦Peruspalvelukeskus Aava: Hartolan, Iitin, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Pukkilan ja Sysmän terveydenhuolto

• Peruspalvelukeskus Oiva: Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen terveydenhuolto

• Heinolan terveyskeskus

•Työterveys Wellamo Oy


Yhteystiedot:

Mervi Piekkari
Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä
Keskussairaalankatu 7
15850 Lahti
puh. 03 819 2504
sähköposti: potilasasiamies@phsotey.fi

Tavattavissa ma - ke klo 9.00 - 15.00, Päijät-Hämeen keskussairaala, pääaula
Heinolan terveyskeskuksen hallinnon tiloissa joka kuukauden ensimmäinen keskiviikko klo 9.00 – 11.00