Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Potilas- ja sosiaaliasiamiespalvelut

Potilas- ja sosiaaliasiamiestoiminta

Potilaalla ja sosiaalihuollon asiakkaalla on oikeus saada asianmukaista ja laadultaan hyvää sosiaali- ja terveydenhuollon palvelua.

Potilaan oikeudet määritellään laissa potilaan asemasta ja oikeuksista 785 / 1992. Sosiaalihuollon asiakkaan oikeudet määritellään laissa sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 812 / 2000. www.finlex.fi

Mikäli potilas ja/tai sosiaalihuollon asiakas kokee tulleensa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa väärinkohdelluksi, hän voi selvittää tilannettaan potilasasiamiehen tai sosiaaliasiamiehen kanssa. Sekä potilas- että sosiaaliasiamiehen palvelut ovat maksuttomia.

Potilasasiamies

Sosiaaliasiamies