Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Pitkäaikaissairauksien omahoito

Pitkäaikaissairauksien hoito

Sinä olet omien sairauksiesi paras asiantuntija!

Pitkäaikaissairauksien omahoitosivulta löytyy tietoa hoitoon, hyvinvointiin ja terveyteen liittyvistä asioista. Omahoito vaatii sitoutumista ja pitkäjänteisyyttä. Omahoito on itsestään huolehtimista ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäisyä ja niiden hoitoa.

Tämä toimintatapa koskee seuraavia sairauksia: diabetes, astma, sydän- ja verisuonisairaudet ja verenpainetauti sekä reumasairaudet.

 Pitkäaikaissairauksien omahoidon vuokaavio

Sairauden omahoito

Omahoito on yksilöllistä ja päivittäistä. Omahoitoon kuuluu mm. terveellinen ruokavalio, riittävä liikunta, tupakoimattomuus, alkoholin välttäminen/kohtuukäyttö ja mielen hyvinvoinnista huolehtiminen. Omahoitoon sisältyy myös sairauden lääkehoito ja omatoiminen terveydentilan seuranta. Omahoidon tavoitteita ja toteutumista arvioidaan mm. terveysasemalta annettavalla omahoitolomakkeella.

Terveysaseman omahoitopiste on tarkoitettu omahoidon tueksi. Pisteessä voi itsenäisesti mm. mitata verenpaineen, painon ja vyötärönympäryksen. Lisäksi sieltä löytyy elämäntapoihin liittyviä testejä: suola-, rasva-, kuitu-, kasvis-, tupakka- ja alkoholitesti sekä liikuntalähete ja diabetesriskitesti. Luotettavaa tietoa löytyy myös verkkosivulta www.terveyskirjasto.fi.

Tietoa verkossa:

Diabetesriskitesti

Nuorten mielenterveystalo

Mielenterveystalo

Päihdelinkki testit

 

Pitkäaikaissairaan suunnitelmallinen hoito terveyskeskuksen vastaanotolla=Hoitosuunnitelma

Napsauta kuvaa nähdäkesi sisällön

  

Terveydenhuoltolaki 1.5.2011
 • Korostaa potilaan roolia oman hoitonsa suunnittelussa, toteutuksessa ja arvioinnissa
 • Kuntalaisilla on oikeus julkiseen perusterveydenhuoltoon väliaikaisen oleskelun aikana toisella paikkakunnalla. Tämä edellyttää omassa terveyskeskuksessa laadittua hoitosuunnitelmaa
 • Terveyskeskus vastaa potilaan hoitosuunnitelman laatimisesta
Hoitosuunnitelma
 • Kokoaa yhteen terveysongelmiisi liittyvät tiedot riippumatta siitä, missä sinua on hoidettu
 • On tarkoitettu pitkäaikaissairautta sairastavien potilaiden hoidon suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin
 • Hoitosuunnitelman laativat potilas ja ammattilainen yhdessä
 • Toimii omahoitosi tukena
 • Mahdollistaa suunnitellun hoitosi jatkumisen hoitopaikkasi vaihtuessa
 • Saat kirjatun hoitosuunnitelman itsellesi 
   

Valmistautuminen vastaanotolle hoitosuunnitelman tekemistä varten

Hoidon aloittamiseksi sinun tulee varata omalta terveysasemalta aika hoitajan vastaanotolle (kartoituskäynti). Ajanvarauksen yhteydessä sinua ohjataan täyttämään omahoitolomake ja lääkelista. Nämä auttavat sinua valmistautumaan vastaanotolle. Täytä lomakkeet valmiiksi ennen hoitajan vastaanottoa itse tai läheisesi kanssa.

Ajanvarauksen yhteydessä saat hoitajalta myös tarvittavat ohjeet sairautesi seurannasta. Tarvittaessa hoitaja tekee lähetteen laboratorioon, jossa sinun tulee käydä ennen vastaanottoa.  Hoitajan vastaanotolla kartoitetaan yhdessä ohjauksen, neuvonnan ja tuen tarve, sovitaan sairauden omahoidon tavoitteista sekä sovitaan hoidon seurannasta ja arvioinnista.

 

Seurantakäynti

Sairauden kokonaistilanne arvioidaan yksilöllisen tarpeen mukaan 1 - 2 vuoden välein joko hoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Hoitajan kanssa sovitaan seurantakäyntiajasta lääkärille. Vastaanotolle voi halutessa aina ottaa mukaan omaisen tai läheisen.

Muut käynnit hoitajan tai lääkärin vastaanotoille sovitaan yksilöllisesti. Sairaalasta kotiutuville lääkärin vastaanottokäynti varataan sairaalan hoitoyhteenvedossa (epikriisi) olevan suunnitelman mukaan.

 

Ryhmäneuvonta

Elämäntapaneuvonta on usein osa sairauden hoitoa. Ryhmissä saat tietoa pitkäaikaissairauksista ja niiden ennaltaehkäisystä sekä tukea sairauden omahoitoon.

Ajankohtaista tietoa ryhmistä saat: Oivan ryhmät

 

Liikuntaneuvonta

Lääkärin tai hoitajan vastaanotolla voit keskustella tarpeesta saada tukea liikuntatottumustesi muuttamiseen. Tarvittaessa saat lähetteen ja ajan liikuntaneuvojalle tai vaihtoehtoisesti voit ottaa itse suoraan yhteyttä liikuntaneuvojaan. Yhteystiedot löydät liikkumislähetteestä.

Henkilökohtaisella maksuttomalla tapaamisella voit keskustella liikuntaneuvojan kanssa nykyisistä liikkumistottumuksistasi, saat vinkkejä terveytesi kannalta sopivasta liikunnasta ja kuulet paikkakuntasi liikuntamahdollisuuksista. Tarvittaessa sinulla on mahdollisuus saada tukea liikuntaneuvojalta vuoden ajan.

 

Vanhusten palvelut

Vanhusten palveluista vastaa peruspalvelukeskus Oivassa koti- ja asumispalvelujen tulosalue, joka turvaa vanhusten kotona asumisen mahdollisimman pitkään järjestämällä tarkoituksenmukaiset tuki- ja kotihoitopalvelut. Tulosalue toteuttaa myös laadukasta, tuettua ja tehostettua palveluasumista, vanhainkotihoitoa ja dementiahoitoa. Palvelut tuotetaan omana toimintana tai ostopalveluina. Lähtökohtana hoivassa ja huolenpidossa ovat vanhusten tarpeet ja omatoimisuuden säilyminen kuntouttavaa työotetta toteuttaen.

Lisätietoa: Ikäihmisten palveluohjaus

 

Vammaispalvelut

Vammaispalvelut perustuvat vammaispalvelulakiin. Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä.

Vammaispalvelu

 

Kehitysvammapalvelut

Vammaispalvelulaki on ensisijainen kehitysvammalakiin nähden. Kehitysvammaisella henkilöllä on kuitenkin oikeus saada kehitysvammalain mukaisia palveluja silloin, jos vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä tai sopivia.

Kehitysvammapalvelut

 

Erityistä

Astman hoito:

Suosittelemme oman PEF-mittarin ostamista, sillä astman omahoidossa ja PEF-arvojen pitempiaikaisessa seurannassa oma mittari on välttämätön. Ennen seurantakäyntiä tee PEF-puhalluksia 2 viikon ajan aamuin illoin ja tuo tulokset vastaanotolle.

Ohjeet Pef-seurannan tekemiseksi ja Pef-kaavake

 

Verenpaineen seuranta:

Ennen hoitajan tai lääkärin käyntiä seuraa verenpainettasi aamuin illoin vähintään neljän päivän ajan.

Esitietolomake ennen vastaanottoa-sisältää ohjeet verenpaineen kotiseurannasta

 

Diabeteksen hoito:

Diabetekseen liittyvää neuvontaa ja ohjausta saa jokaisella terveysasemalla. Hoidon aloittamiseksi (ensikäynti) on varattava aika diabeteshoitajan vastaanotolle, jossa kartoitetaan yhdessä jatkohoidon ja ohjauksen tarve sekä sovitaan omahoidon tavoitteista.

Salpakankaan terveysasemalla toimivat diabeteksen ensitietoryhmät ja terveydenhoitaja ohjaa sinut tällaiseen ryhmään ensikäynnillä. Ryhmässä saat diabetestietoa ja vertaistukea. Ensitietoryhmän käytyäsi sinulla on hyvät valmiudet omahoitoon. 

Lisätietoa ja ajanvarausohjeet löydät: Diabeteksen hoito Oivan ryhmät Verensokerinseurantalomake

 
Lomakkeet löydät myös täältä:

Omahoitolomake

Lääkelista

Esitietolomake ennen vastaanottoa-sisältää ohjeet verenpaineen kotiseurannasta

Ohjeet Pef-seurannan tekemiseksi ja Pef-kaavake

Verensokerinseurantalomake