Kuntoutusohjaus

 

Mielenterveysohjaajien kotiin antama kuntoutusohjaus on tarkoitettu omissa kodeissa asuville 18-65-vuotiaille mielenterveyskuntoutujille. Palvelun tarkoituksena on tukea asiakasta itsenäiseen elämään kotikäynttien, palveluohjauksen, moniammatillisen yhteistyön sekä yhdessä laaditun kuntoutussuunnitelman avulla. Kuntoutusohjauksen tavoitteena on sosiaalisen, psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin ja toimintakyvyn lisääminen ja ylläpitäminen. Toiminta perustuu luottamukseen ja asiakaslähtöisyyteen.

Yhteyden mielenterveystyön avopalveluesimieheen tai mielenterveysohjaajaan voi ottaa asiakas itse, omainen tai hoidosta vastaava henkilö.