Mielenterveyspalvelut

Mielenterveyskuntoutus on yksilön toimintakyvyn, tunnetasapainon ja täyden kansalaisaseman palauttamista. Se sisältää fyysisten ja psykososiaalisten taitojen ja resurssien kohentamista ohjauksen ja omien voimavarojen aktivoinnin avulla. Kuntoutujan näkökulmasta tämä tarkoittaa elämän kanssa toimeen tulemista ja toimintakyvyn palauttamista elämänmittaisena prosessina.

Kuntoutusohjaus

Palveluasuminen

Päivätoiminta ja tuettu työtoiminta

Psykiatriset sairaanhoitajat

Psykologit

Yleinen edunvalvonta

 

Yhteystiedot alla olevilla välilehdillä.

mielenterveystyön
asumispalveluesimies
mielenterveystyön
avopalveluesimies
mielenterveysohjaajat
Terveystie 2Mursketie 12Kompantie 3
17200 Vääksy15860 Hollola17200 Vääksy
puh. 044 778 0757puh. 044 780 2593puh. 044 780 2892
puh. 044 780 2318
mielenterveystyön
asumispalveluesimies
mielenterveystyön
avopalveluesimies
mielenterveysohjaajat    
Terveystie 2Mursketie 12käyntiosoite,Terveystie   2
  postiosoite, Terveystie 4
17200 Vääksy15860 Hollola15870 Hollola

puh. 044 778 0757

puh. 044 780 2593
puh. 044 780 1300
puh. 044 780 2594
mielenterveystyön
avopalveluesimies
Mursketie 12
15860 Hollola
puh. 044 780 2593
mielenterveystyön
avopalveluesimies
Musketie 12
15680 Hollola
puh. 044 780 2593 
mielenterveystyön
avopalveluesimies
mielenterveysohjaajat
Mursketie 12Kompantie 3
15860 Hollola17200 VÄÄKSY
puh. 044 780 2593puh. 044 780 2318
puh. 044 780 2892