Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki myönnetään vammaisen, pitkäaikaissairaan tai vanhuksen hoitajalle. Sitä voidaan myöntää myös lasten vanhemmille, jos hoito on erityisen vaikeaa.

Omaishoidontuki, myöntämisedellytykset, kriteerit ja hoitopalkkiot

Alla olevasta linkistä löydät omaishoidon tukeen liittyvät lomakkeet.

Lomakkeet

Yhteystiedot alla olevilla välilehdillä.

 

Asiakasohjausyksikkö Siiri

Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus on keskitetty yhteen paikkaan ja puhelinnumeroon. Asiakasohjausyksikkö Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja halutessaan voi asioida anonyymisti.

Ikääntyvien palveluneuvonnasta vastaa PalveluSantra. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Yhteystiedot

Vapaudenkatu 23 B, Saimaankadun ja Vapaudenkadun kulma, 15140 Lahti

Avoinna klo 9-15

 (03) 818 5555 klo 9-15


Asiakasohjausyksikkö Siiri

Asikkalan, Hartolan, Hollolan, Iitin, Kärkölän, Lahden, Myrskylän, Nastolan, Orimattilan, Padasjoen ja Pukkilan ikäihmisten palveluneuvonta ja -ohjaus on keskitetty yhteen paikkaan ja puhelinnumeroon. Asiakasohjausyksikkö Siiriin on koottu myös alueen yksityisten palveluntuottajien neuvonta, ohjaus ja valvonta.

Asiakasohjausyksikkö Siiriin keskitettyjen ikääntyneiden palveluiden tarkoituksena on tukea ikäihmisten kotona selviytymistä ja etsiä arjen sujumisen ratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa. Tavoitteena on löytää oikeanlaista apua oikeaan aikaan. Neuvonta on asiakkaalle maksutonta ja halutessaan voi asioida anonyymisti.

Ikääntyvien palveluneuvonnasta vastaa PalveluSantra. Palveluneuvojat kertovat tarjolla olevista vaihtoehdoista ja auttavat asiakasta palveluiden valinnassa. Mikäli asiakkaan tilanne vaatii laajaa palvelutarpeen selvittämistä, palveluneuvojat järjestävät tätä varten asiakasohjaajan kotikäynnin.

Yhteystiedot

Vapaudenkatu 23 B, Saimaankadun ja Vapaudenkadun kulma, 15140 Lahti

Avoinna klo 9-15

(03) 818 5555 klo 9-15