Lomakkeet 


Terveydenhuolto

Liikkumislähete
Liikkumisläheteopas
 
Terveysaseman vaihto                                                                                                        
Lokitietoja koskeva tietopyyntö
Ohje lokitietoja koskeviin tieto- ja selvityspyyntöihin
Asiakas-potilastietojen tarkastuspyyntö
Asiakas-potilastietojen korjaamispyyntö
Asianosaisen tiedonsaantipyyntö toisten tiedoista 
Tietopyyntö vainajan tiedoista
 
Erityisruokavaliot - tiedote lastenneuvoloiden ja koulujen oppilaiden vanhemmille
Erityisruokavaliohakemus - eettiset ja uskonnolliset syyt
Erityisruokavaliohakemus - ruoka-aineallergiat
 
Astmaatikon hoidon PEF-seuranta
Astmatesti
DM2 tehostettu verensokeriseuranta
Lääkelista
Omahoitolomake
Esitietolomake ennen vastaanottoa- sisältää ohjeet verenpaineen kotiseurannasta

 

Sosiaalipalvelut

Henkilökohtaisen avustajan työtehtävien määrittely
Avustajan työaikataulukko 
Sähköinen työaikataulukko 
 
Kuljetuspalveluhakemus
Vammaispalveluhakemus

 

Omaishoidon tukihakemus
Asuntohakemus laitos- ja palveluasumiseen

 

Lastensuojeluilmoitus

 

Sosiaalipalveluita koskeva muistutus
Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeessa olevasta henkilöstä

 

Täydentävän ja ehkäisevän toimeentulotuen hakemus
 
Hakemus lapsiperheiden kotipalvelun palvelusetelituottajaksi
Hakemus palveluasumisen palvelusetelituottajaksi
Hakemus kotihoidon palvelusetelituottajaksi
 
Asiakasmaksutaulukko ohjeineen
Maksuvapautushakemus
Tuloselvityslomake
Hakemus mielenterveysasiakkaiden sosiaaliseen kuntoutukseen
Hakemus mielenterveyskuntoutujien ja päihdepalvelujen asumispalveluihin

 

Yleiset

Tutkimuslupa / Lupa kehittämishankkeen toteuttamiseen