Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut :: Yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusmenettely sekä valvonta

Yksityisten sosiaalipalvelujen lupa- ja ilmoitusmenettely sekä valvonta

Yksityisten sosiaalipalveluista annetun lain  (922 / 2011) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta yksityisistä sosiaalipalveluista (1053 / 2011) sovelletaan yksityisten sosiaalipalvelujen tuottamiseen, toteuttamiseen ja valvontaan. Lakia ei sovelleta toimeksiantosopimusperusteiseen perhehoitoon.

Jatkuvasti ympärivuorokautisia sosiaalipalveluja tuottavan yksityisen sosiaalipalvelujen tuottajan on saatava lupaviranomaiselta lupa palvelujen tuottamiseen ennen toiminnan aloittamista ja olennaista muuttamista (7 §). Lupaa haetaan siltä aluehallintovirastolta, jonka alueella palveluja tuotetaan. Jos palveluja tuotetaan useamman kuin yhden aluehallintoviraston toimialueella, lupaa haetaan sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirastolta (8 §).

Muusta kuin ympärivuorokautisesta yksityisestä sosiaalipalvelusta on tehtävä ennen toiminnan aloittamista, olennaista muuttamista tai lopettamista kirjallinen ilmoitus sille kunnalle, jossa palveluja annetaan (Lsl 11 §).

Yksityisten sosiaalipalvelujen ohjausta ja valvontaa toteuttavat valtakunnallisella tasolla sosiaali- ja terveysministeriö ja sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valvira. Alue- ja paikallistasolla yksityisiä sosiaalipalveluja ohjaa ja valvoo asianomainen aluehallintovirasto ja kunta, jossa yksityisiä sosiaalipalveluja tuotetaan.

Peruspalvelukeskus Oiva vastaa Asikkalan, Hollolan, Hämeenkosken, Kärkölän ja Padasjoen kuntien alueella tuotettujen yksityisten sosiaalipalvelujen valvonnasta ja ohjauksesta yhdessä Etelä-Suomen aluehallintoviraston kanssa. Lastensuojelun sijaishuollon osalta toimintaa valvoo myös lapsen sijoittanut kunta.

Lisätietoja
linkki aluehallintoviraston sivuille www.avi.fi
ajantasaista lainsäädäntöä löydät osoitteesta www.finlex.fi

Yksityisiä lastensuojelupalveluita koskevasta lupa- ja ilmoitusmenettelystä sekä valvonnasta vastaavat peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointijohtaja ja lastensuojelupäällikkö.

Yhteystiedot:
Vs. Hyvinvointijohtaja Sari Lahti
puh. 044 778 0310
etunimi.sukunimi@oivappk.fi

Vs. lapsiperheiden päällikkö Sirpa Lampinen
puh. 044 780 1384
etunimi.sukunimi@oivappk.fi


Tiedoston avaamiseen tarvitaan PDF-katseluohjelma, esim. Adobe Reader. 

Lataa maksuton Adobe® Reader® osoitteesta: http://www.adobe.com/fi/products/reader/