Opiskeluterveydenhuolto

Opiskeluterveydenhuolto on osa peruspalvelukeskus Oivan tarjoamaa lakisääteistä terveydenhuoltoa. Opiskeluterveydenhuollon palvelut ovat luottamuksellisia ja maksuttomia.

Opiskeluterveydenhuollon palveluita ovat:

  • lukiolaisten palvelut
  • ammatillisten oppilaitosten palvelut opiskelijoille, joiden opiskelu kestää yhtäjaksoisesti vähintään 2 kuukautta.

Opiskeluterveydenhuolto ylläpitää ja tukee opiskelijan fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä auttaa osaltaan opintojen sujumisessa ja valmistumisessa tulevaan ammattiin. Tavoitteena on lisätä opiskelijan elämänhallinnan taitoja ja nostaa esiin opiskelijan terveet elämäntavat.

Opiskeluterveydenhuollossa ensimmäisenä opiskeluvuonna opiskelija kutsutaan terveystarkastukseen. Toisena opiskeluvuonna hänelle suoritetaan lääkärintarkastus, ellei lääkärintarkastukseen ole aihetta jo ensimmäisen opiskeluvuoden aikana.

Opiskelija voi hakeutua myös oma-aloitteisesti terveydenhoitajan vastaanotolle terveyteensä ja hyvinvointiinsa liittyvissä kysymyksissä, esim. ehkäisyyn liittyvissä asioissa.

Opiskeluterveydenhuoltoon kuuluvat myös

1) mahdollisten mielenterveyshäiriöiden varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
2) mahdollisten päihdeongelmien varhainen toteaminen, hoito ja jatkohoitoon ohjaus
3) seksuaaliterveyttä edistävät palvelut
4) suun terveydenhuollon palvelut

Kiireellistä hoitoa vaativissa tilanteissa (esim. tapaturma, sairauskohtaus jne.) opiskelijat voivat hakeutua opiskelupaikkakunnan terveysaseman lääkärinvastaanotolle.

Ammatilliset oppilaitokset ja opiskeluterveydenhuollon yhteystiedot:

Koulutuskeskus Salpaus, Luonnonvara-ala Käyntiosoite: Laurellintie 55, 17320 Asikkala
Terveydenhoitaja Mari Meriläinen, puh. 044 780 2202

Opiskeluterveydenhuolto kuuluu Peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella terveyden edistämisen yksikköön, jonka esimiehenä toimii hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara, puh. 044 778 0590.

 

Erityisruokavaliot - tiedote lastenneuvoloiden ja koulujen oppilaiden vanhemmille

Erityisruokavaliohakemus - eettiset ja uskonnolliset syyt

Erityisruokavaliohakemus - ruoka-aineallergiat

Toimintaohjelma

Kehittämiskohteet 2014 - 2015

 

 

Yhteystiedot alla olevilla välilehdillä.

 

Asikkalan            Meriläinen Mari    puh. 044 780 2202
lukio  
   
Koulutuskeskus          Meriläinen Maripuh. 044 780 2202
Salpaus  

 Ei oppilaitoksia.

 

 

Katso kohdasta Hollola.

 

 

Ei oppilaitoksia.

 

Padasjoen           Helvilä Outi           puh. 040 865 5455
lukio