Lastenneuvolatoiminta

Lastenneuvolat palvelevat alle kouluikäisten lasten perheitä kaikissa Oivan kunnissa.

Toimintaa ohjaavia säädöksiä:
Neuvolatoiminnan, koulu- ja opiskeluterveydenhuollon sekä lasten ja nuorten ehkäisevän suun terveydenhuollon asetus (338 / 2011)
Lastenneuvola lapsiperheiden tukena Opas työntekijöille STM Oppaita 2004:14

Neuvoloissa on terveydenhoitajan ja lääkärin vastaanotot. Joissakin kunnissa on ehkäisevän perhetyön työntekijä tai psykologi tavattavissa fyysisesti neuvolan tiloissa.

Neuvolan vastaanotoille tarvitaan ajanvaraus.

Neuvoloiden toimintamuotoja ovat mm:

 • yksilövastaanotot
 • ryhmäneuvolat
 • puhelinneuvonta
 • perhevalmennus sekä muu vertaisryhmätoiminta, kuten elintaparyhmät

Peruspalvelukeskus Oivan lastenneuvolatoiminta perustuu valtakunnallisiin suosituksiin määräaikaistarkastusten osalta. Seuranta ja perheen hyvinvoinnin tukeminen suunnitellaan kuitenkin yksilöllisten tarpeiden mukaisesti.

Lastenneuvolan tavoitteena on:

 • valmentaa perhettä lapsen hoitoon
 • seurata lapsen kasvua ja kehitystä sekä tukea vanhemmuutta lapsen kouluikään asti

Neuvolan toiminnassa

 • perheiden hyvinvoinnin edistämisessä noudatetaan perhe- ja voimavaralähtöistä työotetta
 • isän/puolison mukana olemisen tärkeyttä korostetaan raskauden alusta lähtien
 • isätyö mukana perhevalmennuksessa
 • keskeisen sisällön toiminnassa muodostavat määräaikaistarkastukset ja erilaiset seulonnat sekä niihin liittyvä yksilöllinen neuvonta
 • varhainen puuttuminen on tärkeä neuvolatyön periaate

Lastenneuvolatoiminta kuuluu Peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella lasten, nuorten ja perhepalveluiden yksikköön, jonka esimiehentä toimii hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara, puh. 044 778 0590.

Erityisruokavaliot - tiedote lastenneuvoloiden ja koulujen oppilaiden vanhemmille

Erityisruokavaliohakemus - eettiset ja uskonnolliset syyt

Erityisruokavaliohakemus - ruoka-aineallergiat

Hyödyllisiä linkkejä:

www.mll/vanhempainnetti

www.perheaikaa.fi

www.vaestoliitto.fi/parisuhde/

www.hyvis.fi/paijathame.fi

www.neuvokasperhe.fi

www.kela.fi

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

www.imetys.fi

Facebook: Peruspalvelukeskus Oiva, Ehkäisevä perhetyö

THL:syödään yhdessä- ruokasuositukset lapsiperheille.

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129744/KIDE26_FINAL_WEB.pdf?sequence=1 

THL:Neuvolan rokotusopas

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129572/URN_ISBN_978-952-302-561-5.pdf?sequence=1

 

Yhteystiedot alla olevilla välilehdillä.

Lastenneuvolan ajanvaraus

Terveydenhoitaja Kirsi Läderberg, puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00, puh 044 780 2286.

Terveydenhoitaja Anna Päärilä, puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00, puh. 044 778 0520.

Lastenneuvolan ajanvaraus

Terveydenhoitajien puhelinaika arkisin klo 12.00-13.00. Oman alueen terveydenhoitajan saat neuvonnasta osoitteen perusteella,puh. 03 880 200 .

Salpakankaan lastenneuvolan terveydenhoitajat:

Terveydenhoitaja Heiskanen ArjaPuh. 044 780 2502
TerveydenhoitajaOlenius NinaPuh. 044 780 2215
TerveydenhoitajaPaarma PirjoPuh. 044 780 2214
TerveydenhoitajaMatilainen MiraPuh. 044 780 2218
TerveydenhoitajaPyykkönen Paula  Puh. 044 780 2213
TerveydenhoitajaTilli Sanna-MariPuh. 044 780 2217
   

 

Vesikansan lastenneuvolan terveydenhoitajat:

Terveydenhoitaja  Virtanen Leena    Puh. 044 780 2505
TerveydenhoitajaToivonen PiiaPuh. 044 780 2887
   

 

Hämeenkosken lastenneuvolan terveydenhoitaja:

Terveydenhoitaja  Rinne Helga       Puh. 044 780 2532 
   

 

Katso kohdasta Hollola.

 

Lastenneuvolan ajanvaraus

Terveydenhoitajien puhelinaika on arkisin klo 12.00-13.00. Oman alueen terveydenhoitajan saat neuvonnasta osoitteen perusteella, puh. 03 880 200.

Terveydenhoitajat:

Terveydenhoitaja  Rinne Helga  Puh. 044 780 2532
TerveydenhoitajaVirtanen Johanna  Puh. 044 780 2531

   - huom! sähköposti johanna.p.virtanen@phyky.fi

Lastenneuvolan ajanvaraus

Terveydenhoitaja Kanden  Laura, puhelinaika ma - to  klo 12.00 - 13.00, puh. 044 780 1166