Sijaishuollon pitkäaikaisosasto Kasvula

Kasvula on 7-paikkainen lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun pitkäaikaisosasto. Osastolle tullaan sosiaalityöntekijän sijoituspäätöksellä.

Sijoituksen aikana tehdään yhteistyötä lapsen perheen ja muun hänen elämäänsä liittyvän verkoston kanssa. Osastotyöskentely perustuu lapsen arjenhallinnan tukemiseen kaikilla elämänalueilla vakauttavan hoidon ja kuntouttavan arjen avulla. Vanhempien kanssa työskennellään yheistyössä tukien heidän vanhemmuuttaan.

Pitkäaikaisosasto Kasvulan sijoituksissakaan ei peruslähtökohtana ole pysyvät sijoitukset osastolle. Kasvulan työskentelyssä joitakin poikkeustapauksia lukuunottamatta pyritään mahdollistamaan lapsen kotiuttaminen ja perheen jälleenyhdistäminen.

Työmenetelmiä ovat muun muassa:
- kuntouttava arki
- perheiden kanssa työskentely
- itsenäistymisen tukeminen
- voimavarakeskeisyys
- yhteisökasvatus

 

Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja:
044 780 2565

Ohjaajat:
044 780 2847

Nuorten puhelin:
044 780 2848

viisikko.kasvula@oivappk.fi

etunimi.sukunimi@oivappk.fi