Lastensuojelun perhetyö

Perhekeskus Viisikon perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Se on muutokseen tähtäävää työskentelyä lapsen/nuoren ja perheen kanssa ja perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun suunnitelmaan sekä tavoitteisiin. Työskentelyä arvioidaan säännöllisesti.

Perhetyö on perhettä tukevaa ja perheen omia voimavaroja vahvistavaa arkilähtöistä työtä. Työskentelyn keskipisteenä on lapsi tarpeineen ja vanhemmuus. Perhetyö on pääsääntöisesti keskustelutyötä, jonka tukena käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Perhetyötä tehdään ensisijaisesti perheen kotona parityöskentelynä ja tarvittaessa myös iltaisin sekä viikonloppuisin.

Perhetyön työskentelyteemoja ovat esimerkiksi:

- kodin arjen hallinnan tukeminen
- vanhemmuuden tukeminen
- lasten kasvatuksessa ja hoidossa ohjaaminen
- lapsen edun turvaaminen
- perheen vuorovaikutuksen tukeminen
- sosiaalisten verkostojen vahvistaminen ja tukeminen

Perhetyön työmenetelmiä ja -välineitä:
- keskustelutyö
- perheleirit
- ryhmätoiminta
- yhteistyö perheen verkostojen kanssa
- arviointi
- mallintaminen
- havainnointi
- kortit, pelit ja leikit
- draama ja valokuvaus
 

Vastaava ohjaaja:
044 7802 564

etunimi.sukunimi@oivappk.fi