Perhekuntoutusosasto Puhtila


Puhtilan päiväkuntoutus

Perhekeskus Viisikon perhekuntoutusosasto Puhtila tarjoaa päiväkuntoutusta Oivan alueen lapsiperheille. Perheet voivat tulla päiväkuntoutukseen sekä lastensuojelun avohuollon tukitoimena että ehkäisevän perhetyön ohjaamina. Puhtilan päiväkuntoutuksessa on paikat kuudelle perheelle  ja kuntoutusjakso on 8-10 viikon pituinen. Työskentely jaksolla on tavoitteellista ja perustuu yhdessä perheen kanssa tehtyyn suunnitelmaan. Kuntoutus tapahtuu Puhtilassa kolmena päivänä viikossa klo 9.00 - 15.00 ja lisäksi yhtenä päivänä viikossa työskentely tapahtuu perheiden kodeissa.

Työskentelyn keskipisteenä ovat lapsi tarpeineen ja vanhemmuus. Päiväkuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Puhtilassa tuetaan perhettä etsimään ja löytämään voimavaroja arkeen.

Puhtilan viikkokuntoutus

Perhekeskus Viisikon perhekuntoutusosasto Puhtila tarjoaa suunniteltua perhekuntoutusta viikkokuntoutuksena Oivan alueen lapsiperheille lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Puhtilassa on kolme perhepaikkaa ja kuntoutusjakso on seitsemän viikon pituinen sisältäen yhden kotiharjoitusviikon, jonka aikana tavoitteellista ja suunnitelmallista työskentelyä jatketaan perheen kotona. Kuntoutus tapahtuu maanantaista perjantaihin eli viikonloput perheet ovat kotona.

Työskentelyn keskipisteenä on lapsi tarpeineen ja vanhemmuuden erilaiset kysymykset. Viikkokuntoutuksen tavoitteena on edistää ja ylläpitää perheen sosiaalista turvallisuutta ja toimintakykyä. Kuntoutusjakson aikana tuetaan perhettä etsimään ja löytämään voimavaroja arkeen.


Puhtilan työskentelyteemat:
- lapsen kehityksen ja kiintymyksen tukeminen
- vanhemmuus
- arjen hallinta
- perheen vuorovaikutustaidot


Puhtilan työmenetelmät:
- vuorokausirytmi
- havainnointi
- roolikartat
- verkostot
- keskustelut
- erilaiset kortit
- toiminnallisuus
- videointi ja valokuvat
- ryhmät

 

Vastaava ohjaaja:
044 780 2564

Perheohjaajat:
044 780 2569

etunimi.sukunimi@oivappk.fi