Lyhytaikais- ja kriisiosasto Suuntala

Suuntala on 7-paikkainen lapsille ja nuorille tarkoitettu lastensuojelun lyhytaikais- ja kriisiosasto, yksi osaston paikoista on varattu kriisisijoituksille.

Osastolle tullaan sosiaalityöntekijän määräaikaisella sijoituspäätöksellä.

Sijoituksen aikana tarjotaan erityistä tukea lapsen arjenhallintaan liittyvissä asioissa ja työskennellään intensiivisesti lapsen ja hänen lähiverkostonsa kanssa sekä arvioidaan ja kartoitetaan lapsen tilannetta ja tarpeita.

Kriisitilanteissa kiireellisissä sijoituksissa korostuu lapsen ja perheen tilanteen arviointi- ja selvittelytyö jatkotyöskentelyn tarpeen kartoittamiseksi. Avohuollon sijoituksissa arviointi- tai kuntoutusjaksoille tulemisessa korostuu yhteisen näkemyksen löytäminen perheen ja lapsen kanssa lähtökohtana kotiuttamisen mahdollistaminen.

Osaston esimiehenä toimii vastaava ohjaaja ja hänen lisäkseen henkilökuntaan kuuluu seitsemän ohjaajaa ja yksi lähikasvattaja.

Yhteystiedot

Vastaava ohjaaja:
044 780 2565

Ohjaajat:
044 780 2567

Lasten puhelin:
044 780 2568

viisikko.suuntala@oivappk.fi

etunimi.sukunimi@oivappk.fi