Lastensuojelun lähityö

Perhekeskus Viisikon lähityö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi lapselle tai nuorelle. Lähityö on ammatillista tukihenkilötoimintaa pääasiassa kouluikäisille pojille. Ennen työskentelyn aloittamista lähityöstä laaditaan suunnitelma ja työskentelylle asetetaan tavoitteet. Työskentelyä arvioidaan säännöllisesti vähintään kolmen kuukauden välein.

Työskentelyn keskipisteenä on lapsi / nuori tarpeineen. Työskentelyn tavoitteena on olla nuoren tukena koulunkäynnissä, vapaa-ajan toiminnoissa sekä kodin ja arjen asioissa. Lähityö on ensisijaisesti toiminnallisen tekemisen kautta tapahtuvaa lastensuojelutyötä. Lisäksi lähityöntekijät tekevät yhteistyötä nuoren vanhempien, koulun ja muiden verkostojen kanssa.

Perhekeskus Viisikossa toimii kaksi miespuolista lähityöntekijää, jotka toimivat koko Peruspalvelukeskus Oivan alueella. Lähityöntekijöiden työpiste sijaitsee nuorten palvelupiste Mestassa Hollolassa. 

Lähityön työmenetelmiä:
- omien rajojen kokeileminen
- keskustelut
- voimavarojen vahvistaminen
- havainnointi
- yhteistyö nuoren verkostojen kanssa
- ryhmätoiminta ja leirit
- uusien harrastusten kokeileminen
- toiminnallisuus

 

Vastaava ohjaaja:
044 7802 564

etunimi.sukunimi@oivappk.fi