Perhekeskus Viisikko

Osoite: Hirvikalliontie 4, 15870 Hollola

Perhekeskus Viisikko on Hollolassa sijaitseva vuoden 2011 alkupuolella toimintansa aloittanut lastensuojelun laitos, joka kuuluu Peruspalvelukeskus Oivan lapsiperhepalvelujen yksikköön. Viisikko palvelee kaikkia Oivan alueen kuntia.

Viisikossa on kaksi lastensuojelun sijaishuollon osastoa, perhekuntoutusosasto, kaksi tukiasuntoa sekä työtilat kuudelle lastensuojelun perhetyöntekijälle. Lisäksi kaksi perhetyöntekijää työskentelee Asikkalan toimipisteessä ja kaksi lastensuojelun lähityöntekijää nuorten palvelupiste Mestassa Hollolassa. Osastoilla työskentelee perheohjaajia, ohjaajia ja lähikasvattajia. Lisäksi Viisikossa työskentelee johtaja, kaksi vastaavaa ohjaajaa, psykologi sekä ruokapalveluvastaava. Yhteensä Viisikossa on 36 työntekijää.

Viisikossa toteutetaan kuntouttavaa työotetta. Muita työtä ohjaavia arvoja ja toimintaperiaatteita ovat arjen turvallisuus, lapsi- ja perhekeskeisyys, vastuullisuus, kunnioittavuus ja voimavarakeskeisyys.

Perhekeskuksen alue on savuton ja päihteetön.

Alueella on kameravalvonta.

Kuvaaminen (video/kamera) on kielletty.

Yhteystiedot

Vt. perhekeskusjohtajaMarika Norta          puh. 044 780 2562 
Ma. vastaava ohjaaja (sijaishuolto) Suvi Virtanenpuh. 044 780 2565
Vastaava ohjaaja (perhekuntoutus sekä perhe- ja lähityö)     Heli Korkka puh. 044 780 2564  
Psykologi Riikka Litsiläpuh. 044 780 2276 
Ruokapalveluvastaava Harri Ojajärvi puh. 044 780 2566 

 

Perhekeskus Viisikon työmuodot

Sijaishuollon osasto Suuntala
Osasto on tarkoitettu kiireellisesti sijoitetuille ja lyhytaikaista lastensuojelun sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Suuntalassa on seitsemän hoitopaikkaa, joista yksi on kriisipaikka.

Sijaishuollon osasto Kasvula
Osasto on tarkoitettu lastensuojelun sijaishuollon pitempiaikaista sijoitusta tarvitseville lapsille ja nuorille. Osastolla on seitsemän paikkaa.

Perhekuntoutusosasto Puhtila
Perhekuntoutusta toteutetaan laitos- ja avokuntoutusjaksoina. Puhtilassa on tilat kolmelle perheelle viikkokuntoutuksessa (laitoskuntoutus) ja kuudelle perheelle päiväkuntoutuksessa (avokuntoutus).  Kuntoutukseen sisältyy myös perheiden kotona tehtävää työtä. Perhekuntoutusjaksolle perheet ohjautuvat lastensuojelun sosiaalityön tai ehkäisevän perhetyön kautta.

Tukiasunnot
Tukiasunnot on tarkoitettu nuorille, jotka tarvitsevat tukea aikuisuuden ja itsenäisen asumisen alkuun sekä pienperheille, jotka tarvitsevat tukea itsenäiseen asumiseen ja vanhemmuuteen.

Lastensuojelun perhetyö
Lastensuojelun perhetyö on intensiteetiltään ja kestoltaan vaihtelevaa, suunnitelmallista työskentelyä perheiden kanssa. Lisäksi tarjotaan reurssien puitteissa nopean puuttumisen perhetyötä ehkäisevänä lastensuojeluna. Perhetyö toteutetaan pääsääntöisesti perheiden kotona parityöskentelynä.

Lastensuojelun lähityö
Lähityöntekijät toimivat ammatillisina tukihenkilöinä pääasiassa kouluikäisille pojille. Toiminnallisuus ja yhdessä tekeminen ovat pääasiallisia työskentelymuotoja. Lähityö on kestoltaan rajattua, suunnitelmallista työskentelyä kahdenkesken poikien kanssa sisältäen myös yhteistyötä heidän lähiomaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

 


Perhekeskus Viisikko kuuluu hyvinvointipalvelujen tulosalueelle lapsiperhepalvelujen yksikköön, jonka esimiehenä toimii vs. lapsiperhepalvelujen päällikkö Sirpa Lampinen, puh. 044 780 1384.