Päivystys- ja kriisipalvelut

Päivystyspalvelut on tarkoitettu tilanteissa, joissa on välitön avun tarve. Tällaisia tilanteita ovat mm. erilaiset perhekriisit tai lasten ja nuorten erityisvaikeudet

Virka-aikana
Lastensuojelun virka-ajan päivystys (ma-to klo 8.15 - 15.45 ja pe klo 8.15-15.00) tapahtuu Peruspalvelukeskus Oivan lastensuojelussa.

Yhteystiedot
Lastensuojelun palveluohjaaja puh. 044 780 1482.

Virka-ajan ulkopuolinen päivystys
Seudullinen sosiaalipäivystys hoitaa kaiken lastensuojelun päivystyspalvelun virka-ajan ulkopuolella. Sosiaalipäivystys antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa.

Yhteystiedot
Päijät-Hämeen sosiaalipäivystys
puh. 112

Mikäli akuutissa kriisitilanteessa ei ole perheessä tai lähiverkostoissa tarjolla lapselle riittävästi huolenpitoa ja lapsen etu sitä vaatii, voi päivystävä sosiaalityöntekijä tehdä kiireellisen sijoituksen ja järjestää lapselle sijaishuollon kodin ulkopuolella.


Muita kriisipalveluita

Katso Päivystyspalvelut/Muita päivystyspalveluita