Lastensuojelun rekisterit

Kun lapsi on sijoitettu jonkin muun kuin sijoituksen tehneen kunnan alueelle, sijoittajakunnan tulee ilmoittaa tarvittavien lapsen palvelujen ja tukitoimien järjestämiseksi sekä sijaishuollon valvonnan toteuttamiseksi lapsen sijoituksesta ja sen päättymisestä sijoituskunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jonka on pidettävä rekisteriä alueelleen sijoitetuista lapsista (LsL 78 §)

Lastensuojelulain 81 § velvoittaa pitämään rekisteriä myös kunnassa yksityisesti sijoitetuista lapsista. Ilmoituksen on velvollinen tekemään sekä lapsen huoltaja että henkilö, jonka hoitoon lapsi on sijoitettu. Ilmoituksen tultua selvitetään, sopiiko yksityiskoti olosuhteiltaan lapsen hoitoon ja kasvatukseen sekä onko sijoitus lapsen edun mukainen. Sosiaalityöntekijä tekee sijoituksen hyväksymisestä päätöksen.

Rekisterien ylläpitämisestä Asikkalan, Hollolan, Kärkölän ja Padasjoen alueelle sijoitetuista lapsista sekä lastensuojelun laskutuksesta ja lastensuojelulain 77 §:n mukaisista itsenäistymisvaroista vastaa

toimistosihteeri Tarja Hippeläinen,
puh. 044 780 2228
Peruspalvelukeskus Oiva
Hollolan sosiaalipalvelut
Virastotie 3,
15870 Hollola
etunimi.sukunimi@oivappk.fi


Sijoitettujen lasten terveydenhuollon maksusitoumusasioita hoitavat:

Asikkala-Padasjoki
hallintosihteeri Varpu Lahtinen
puh. 03 880 2810
etunimi.sukunimi@oivappk.fi

Hollola-Hämeenkoski-Kärkölä
toimistosihteeri
puh. 03 880 2234
etunimi.sukunimi@oivappk.fi