Pyyntö lstensuojelutarpeen arvioimiseksi

Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi. Edellytyksenä on, että pyyntö tehdään viipymättä ja sitä tehtäessä annetaan tiedoksi pyynnön tekemiseen johtaneet syyt.

Pyynnöäistä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi ja niiden sisällöstä tulee pitää rekisteriä.