Lastensuojeluilmoitus

Jokainen, joka huomaa lapsen tai nuoren olevan avun tarpeessa, voi ottaa yhteyttä lastensuojeluun. Ilmoituksen voi tehdä nimettömänä suullistesti tai kirjallisesti.

Ilmoitusvelvollisia ovat eräät viranomaistahot ja viranomaisessa työskentelevät henkilöt esim. sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisin ja seurakunnan palveluksessa olevat. Ilmoitusvelvollisuus koskee tietoa, jonka henkilö on saanut työssään tai luottamustoimessaan. Ilmoitusvelvolliset tahot eivät voi tehdä lastensuojeluilmoitusta nimettömästi.

Kun lastensuojelu saa ilmoituksen lapsen tilanteesta, on lastensuojelun velvollisuus tutkia, tarvitseeko lapsi tai perhe lastensuojelun palveluja.

Lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä tulee pitää rekisteriä.