Jälkihuolto

Sijaishuollosta vastaavan on järjestettävä aina lastensuojelulain 40 §:ssä tarkoitetun sijaishuollon päättymisen jälkeen lapselle tai nuorelle jälkihuoltoa siinä laajuudessa, kuin hän sitä välttämättä tarvitsee. Jälkihuolto tulee järjestää myös 37 §:ssä tarkoitetun avohuollon tukitoimena tapahtuneen sijoituksen päättymisen jälkeen, jos sijoitus on kestänyt yhtäjaksoisesti vähintään puoli vuotta ja kohdistunut lapseen yksin.

Jälkihuolto päättyy viimeistään nuoren täyttäessä 21 vuotta.

Jälkihuollon järjestäminen perustuu jälkihuoltosuunnitelmaan, jossa sovitaan jälkihuollon sisällöstä.

Jälkihuollon päättyessä laaditaan yhdessä nuoren kanssa suunnitelma, johon kirjataan jälkihuollon päättymisen jälkeen nuoren käytettävissä olevat palvelut ja tukitoimet.