Ehkäisevä lastensuojelu

Lastensuojelun lisäksi kunnat järjestävät lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi ehkäisevää lastensuojelua, kun lapsi tai perhe ei ole lastensuojelun asiakkaana. Ehkäisevää lastensuojelua on tuki ja erityinen tuki, jota annetaan esimerkiksi opetuksessa, päivähoidossa, nuorisotyössä, neuvolassa sekä muussa sosiaali ja terveydenhuollossa.