Vertaisryhmätoiminta

Vertaisryhmätoiminta on lastensuojelun perhe- ja lähityön työmuoto, jonka avulla voidaan tehokkaasti vaikuttaa lasten ja nuorten tilanteisiin. Peruspalvelukeskus Oivan lastensuojelun perhe- ja lähityö tarjoaa lapsille ja nuorille järjestettävää ryhmätoimintaa. Vertaisryhmien tavoitteina ovat olleet esim. arjen hallinnan, sosiaalisten taitojen ja itsetunnon parantaminen.

Perheleirit ovat lastensuojelun perhetyön vakiintunut työmuoto. Leiritoiminta on suunnattu lastensuojeluasiakkuudessa oleville perheille. Tärkeänä yhteistyökumppanina leirien toteutuksessa ovat olleet seurakunnat.