Lastensuojelun perhetyö

Perhetyö on lastensuojelun avohuollon tukitoimi. Se on muutokseen tähtäävää työskentelyä lapsen/nuoren ja perheen kanssa ja perustuu yhdessä perheen kanssa laadittuun suunnitelmaan sekä tavoitteisiin. Työskentelyä arvioidaan säännöllisesti.

Perhetyö on perhettä tukevaa ja perheen omia voimavaroja vahvistavaa arkilähtöistä työtä. Työskentelyn keskipisteenä on lapsi tarpeineen ja vanhemmuus. Perhetyö on pääsääntöisesti keskustelutyötä, jonka tukena käytetään erilaisia toiminnallisia menetelmiä. Perhetyötä tehdään ensisijaisesti perheen kotona parityöskentelynä ja tarvittaessa myös iltaisin sekä viikonloppuisin.

Lastensuojelun perhetyön esimies:
Vastaava ohjaaja Heli Korkka, puh. 044 780 2564
Perhekeskus Viisikko
Hirvikalliontie 4, 15870 Hollola
etunimi.sukunimi@oivappk.fi