Perhetyö ja vertaisryhmätoiminta


Lastensuojelulain 36 §:n mukaisena lastensuojelun avohuollon tukitoimena voidaan järjestää perhetyötä ja vertaisryhmätoimintaa. Perhetyön ja vertaisryhmätoiminnan järjestäminen avohuollon tukitoimena perustuu lastensuojelutarpeen selvitykseen, lapsen asiakassuunnitelmaan ja lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän tekemään päätökseen.

Perhetyötä voidaan järjestää myös ehkäisevänä lastensuojeluna, jolloin lapsi tai nuori ei ole lastensuojelun asiakkaana.

Sosiaalihuoltolain 20 §:n mukaista lapsiperheiden kotipalvelua järjestetään Peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella lasten, nuorten  ja perhepalveluiden yksiköissä.

 

Perhetyö kuuluu peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella perhepalvelujen yksikköön, jonka esimiehenä toimii vs lapsiperhepalvelujen päällkkö Sirpa Lampinen, puh. 044 780 1384.