Lapsiperhepalvelut

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuympärisöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun. Lapsen vanhemmilla ja huoltajilla on ensisijainen vastuu lapsen hyvinvoinnista.

Lastensuojelun tehtävänä on turvata ja edistää lapsen oikeuksien toteutumista. Lastensuojelu tukee vanhempia, huoltajia ja muita lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaavia henkilöitä lapsen kasvatuksessa ja huolenpidossa. Lastensuojelun on pyrittävä myös ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan riittävän varhain havaittuihin ongelmiin.

Lastensuojelua on lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu, johon kuuluvat lastensuojelutarpeen selvitys ja asiakassuunnitelma, avohuollon tukitoimet, lapsen kiireellinen sijoitus ja huostaanotto sekä niihin liittyvä sijaishuolto ja jälkihuolto.

Sosiaalityön yhteystiedotJälkihuolto
Päivystys- ja kriisipalvelutLastensuojelun rekisterit
Lastensuojeluilmoitus ja
lastensuojelutarpeen selvitys
Muuta lastensuojelusta
Avohuollon tukitoimet    Perhekeskus Viisikko
Kiireellinen sijoitusLapsiperheiden kotipalvelu
Huostaanotto ja sijaishuolto

 

 

LASTENSUOJELUN SOSIAALITYÖN MUUTOKSIA 1.1.2014 ALKAEN

Sosiaalityön yksikkö jakautuu 1.1.2014 alkaen kahteen eri tiimiin (alkuarviointi / avo-, sijais- ja jälkihuolto). Eriyttämisellä tehostetaan resurssien käyttöä ja kohdentumista lastensuojeluprosessin eri vaiheisiin. Toimintamalli luo nykyistä paremmat edellytykset osaamisen vahvistamiselle ja ylläpitämiselle sekä moniammatillisen yhteistyön kehittämiselle. Tavoitteena työskentelyn vaikuttavuuden tehostaminen

Alkuarviointi-tiimi käsittelee vireille tulevat lastensuojeluasiat ja vastaa lastensuojelutarpeen selvityksistä. Tiimin työtehtävissä korostuu verkostotyö, päivystysluonteisuus, asiakkuuden lyhytkestoisuus. Tiimin työpiste on Hollolassa, josta jalkaudutaan koko Oivan alueelle.

Avo-, sijais- ja jälkihuolto-tiimi vastaa avohuollon, sijaishuollon ja jälkihuollon kokonaisuudesta. Tiimin työssä korostuu suunnitelmallisuus, kuntouttava työote sekä asiakassuhteen pitkäkestoisuus.  Tiimin työpisteet ovat Hollolassa ja Asikkalassa, työskennellään kaikkien Oiva kuntien asiakkaiden kanssa.

Koko Oivan alueelta toimitetaan lastensuojeluilmoitukset, -hakemukset tai –pyynnöt lastensuojelun palveluohjaajalle Hollolaan. (p. 044 780 1482, Virastotie 3 15870 Hollola).

Lastensuojelu kuuluu Peruspalvelukeskus Oivan  hyvinvointipalvelujen tulosalueella lapsiperhepalvelujen yksikköön, jonka  esimiehenä toimii vs. lapsiperhepalvelujen päällikkö Sirpa Lampinen, puh. 044 780 1384.