Viisikon päiväkuntoutus (Lsl 3a §)

Päiväkuntoutus toteutetaan Perhekeskus Viisikon perhekuntoutusosastolla. Päiväkuntoutus on varhaisen tuen palvelun ohella lastensuojelulain 3a§ :n mukaista erityistä tukea ennaltaehkäisevänä lastensuojeluna.

Kuntoutusjaksolle ohjaudutaan ehkäisevän perhetyön kautta. Perheillä ei tarvitse olla lastensuojelun asiakkuutta.

Päiväkuntoutusjakso voi tulla kyseeseen esimerkiksi silloin kun

-          perhe tarvitsee erityisempää tukea kokonaiselämäntilanteessaan

-          perheen asiakkuus ehkäisevän perhetyön palveluissa pitkittyy

-          perhe tarvitsee intensiivistä tukea esim. vanhemmuuden ja vuorovaikutuksen sekä parisuhteen
           kysymyksiin

-          perheen kokonaistilanteen tueksi tarvitaan laajempaa läheis- ja viranomaisverkostoa 

Kuntoutusjakson pituus on 8-11 viikkoa ja sen sisältö rakennetaan perheille yksilöllisesti.  Kuntoutuspäivät noudattavat strukturoitua päivärytmiä. Päivien sisään on rakennettu ryhmämuotoista toimintaa niin lapsille kuin vanhemmille, joissa terapeuttisin menetelmin paneudutaan kokonaisvaltaisesti mm. vanhemmuuden, parisuhteen, kasvatuksen ja oman hyvinvoinnin kysymyksiin. Työskentely perustuu yhdessä perheen kanssa laadittavaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain 7 §:n mukaiseen suunnitelmaan.

Päiväkuntoutuksessa perheet kulkevat kotoa käsin Perhekeskus Viisikkoon kolmena arkipäivänä viikossa. Päivän kulku muodostuu klo 9.00 -15.00 välille, jolloin pyritään noudattamaan lapsilähtöistä päivärytmiä ruokailujen, ulkoilun ja päivälevon mahdollistamiseksi.

Kuntoutusjakson aikana Puhtilan perheohjaajat toimivat aktiivisesti yhteistyössä verkoston kanssa ja työ rakentuu työparityöksi yli sektorirajojen. Tämän avulla pyritään varmistamaan kuntoutuksellisen työotteen ja tiedon siirtyminen perheen arkeen kuntoutusjakson päätyttyä.