Varhaisen tuen palvelu (Lsl 3a§)

Varhaisen tuen palvelu on kohdennettua ja intensiivistä sosiaaliohjauksellista tukea raskauden aikana tai perheille, joissa on alle kouluikäinen lapsi tai lapsia. Varhaisen tuen palvelun järjestäminen perustuu lastensuojelulain 3a §:ään koskien ennaltaehkäisevää lastensuojelua. Myös asetus (338/2011, 13§) neuvola-, koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta ja suun terveydenhuollosta velvoittaa kuntia toimimaan yhteistyössä eri toimijoiden kesken turvatakseen riittävän erityisen tuen tarpeen arvioinnin ja tuen järjestämisen mm. kotipalvelun ja lastensuojelun kanssa.

Varhaisen tuen palvelun järjestäminen perustuu palvelutarpeen arviointiin ja on aina määräaikaista tukea perheille, joilla ei ole lastensuojelun asiakkuutta. Työskentely perustuu yhdessä perheen kanssa laadittavaan asiakassuunnitelmaan.

Varhaisen tuen palvelua järjestetään mm. tilanteissa, joissa perhe

-          odottaa vauvaa ja tarvitsee tukea ja ohjausta erilaisiin kysymyksiin vanhemmuuteen
           valmistautumisessa 

-          tarvitsee tukea kasvatuksellisiin tilanteisiin

-          perheen sisäiset  vuorovaikutussuhteet  tai vanhemmuuden kysymykset tarvitsevat pysähtymistä   

-          kohtaa äkillisen kriisin, jolloin tarvitaan tehostettua tukea arjen selvittämiseksi

-          tarvitsee sosiaaliohjausta erilaisissa muutostilanteissa  

Varhaisen tuen palveluiden piiriin asiakkaat ohjautuvat yhteistyökumppaneiden tai lapsiperheiden kotipalvelun kautta. Ohjaajan on mahdollista työskennellä työparina perheessä, jolla on jo pitkähkö asiakassuhde esimerkiksi sosiaalityöntekijään tai neuvolan terveydenhoitajaan . Ohjaajaan voi myös olla yhteydessä konsultatiivisesti.

Perhekohtaisen työskentelyn lisäksi ohjaajat ovat mukana ryhmämuotoisissa toiminnoissa, yhdessä mm. neuvoloiden, varhaiskasvatuksen ja järjestötoimijoiden kanssa.