Etusivu :: Sosiaali- ja perusterveydenhuollon palvelut :: Lasten, nuorten ja perheiden palvelut :: Lapsiperheiden kotipalvelu :: Lapsiperheiden kotipalvelu lastensuojelun avohuollon tukitoimena

Lapsiperheiden kotipalvelu lastensuojelun avohuollon tukitoimena (LsL 36 §)

Lapsiperheiden kotipalvelua voidaan järjestää myös lastensuojelulain 36§:n mukaisena lastensuojelun avohuollon tukitoimena. Päätöksen ehkäisevän perhetyön järjestämisestä lastensuojelun avohuollon tukitoimena tekee lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä. Lastensuojelun asiakkaalle tehdään lastensuojelulain 30§:n mukainen asiakassuunnitelma.

Ehkäisevän perhetyön vastaava ohjaaja tekee lapsiperheiden kotipalvelusta asiakaspäätöksen. Ehkäisevässä perhetyössä laaditaan sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 7§:n mukainen suunnitelma.