Kouluterveydenhuolto

Peruspalvelukeskus Oiva järjestää kouluterveydenhuollon palveluja peruskoulujen oppilaille. Kouluterveydenhuolto kuuluu koulussa oppilashuollon kokonaisuuteen yhdessä koulupsykologien ja - koulukuraattorien, kouluruokailun, koulukuljetusten ja suun terveydenhuollon kanssa.

 

Koulun oppilasmäärän mukaan terveydenhoitaja on paikalla jokaisena koulupäivänä tai vain osan viikosta. Jokaisella koululla on oma terveydenhoitaja sekä koululääkäri.

 

Vanhemmat voivat myös ottaa suoraan yhteyden terveydenhoitajaan lapsen terveyteen tai hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Vanhempien toivotaan osallistuvat aktiivisesti laajoihin terveystarkastuksiin. Perheisiin, joissa vanhemmilla on yhteishuoltajuus, tiedot terveystarkastuksista lähetetään lähivanhemmalle, mutta myös toisella huoltajalla on oikeus osallistua lapsen terveyteen ja hyvinvointiin liittyviin tapaamisiin.

 

Oppilas voi tarvittaessa hakeutua terveydenhoitajan vastaanotolle koulukohtaisesti sovittuina vastaanottoaikoina. Koululääkärin vastaanotolle hakeudutaan terveydenhoitajan kautta.

 

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on:

 

 • edistää ja ylläpitää lasten/nuorten kasvua ja kehitystä
 • kannustaa terveellisiin elintapoihin
 • tukea itsetunnon kehittymistä

Kouluterveydenhuollon tehtäviin kuuluu:

 

 1. Oppilaan hyvinvoinnin ja terveyden seuraaminen, arviointi ja edistäminen
  Esim. terveystarkastukset ja neuvonta, pitkäaikaissairauksien huomiointi koulutyössä, mielenterveystyö, seksuaaliterveys- ja ehkäisyneuvonta, rokotukset, ensiapu koulutapaturmissa ja äkillisissä sairaustapauksissa
 2. Moniammatillinen yhteistyö
  Osallistuminen oppimisen, tunne-elämän ja käyttäytymisen ongelmien tunnistamiseen ja selvittämiseen yhteistyössä muun oppilashuoltohenkilöstön ja opetushenkilöstön kanssa.
  Kouluterveydenhuolto tuo tähän työhön terveyden edistämisen, terveydenhoidon ja lääketieteellisen asiantuntemuksen.
 3. Koulun työolojen ja koulutyön terveellisyyden ja turvallisuuden valvonta ja edistäminen
  Kouluterveydenhuolto tekee yhteistyötä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja oppilashuollon kanssa. Vanhempien asiantuntijuus ja vastuu omasta lapsestaan korostuvat.

Kouluterveydenhuollon tarkastukset suoritetaan vuosittain luokilla 1 - 6. I- ja V-luokalla tehdään laaja terveystarkastus, johon sisältyy terveydenhoitajan ja lääkärin tekemä terveystarkastus sekä vanhempien tapaaminen.

 

Luokka-asteilla 7 - 9 on vuosittainen terveydenhoitajan tarkastus sekä laaja terveystarkastus 8. luokalla, johon sisältyy vanhempien tapaaminen ja lääkärintarkastus. Kahdeksannen luokan lääkärintarkastuksessa kirjoitetaan nuorioson terveystodistus pyydettäessä.

 

Kouluterveydenhuolto kuuluu Peruspalvelukeskus Oivassa hyvinvointipalvelujen tulosalueella terveyden edistämisen yksikköön, jonka esimiehentä toimii hyvinvointipäällikkö Heli Lehtovaara, puh. 044 778 0590.

 

Erityisruokavaliot - tiedote lastenneuvoloiden ja koulujen oppilaiden vanhemmille 

Erityisruokavaliohakemus - eettiset ja uskonnolliset syyt

Erityisruokavaliohakemus - ruoka-aineallergiat

 

Toimintaohjelma

 

Kehittämiskohteet 2014 - 2015

 


Yhteystiedot alla olevilla välilehdillä.

 

 

 


 

 

AnianpellonMeriläinen Mariklo 8.00 - 9.00, puh. 044 780 2202
koulu  
   
Kalkkisten                          Läderberg Kirsi                 klo 12.00 - 13.00, puh. 044 780 2286
koulu  
   
Entinen Kanavan kouluMeriläinen Mariklo 8.00 - 9.00, puh. 044 780 2202
   
Länsi-AsikkalanLäderberg Kirsiklo 8.00 - 9.00, puh.044 780 2286
koulu  
   
Vesivehmaan Perintö Emmiklo 12.00 - 13.00 puh. 044 778 0520
koulu  
   
VääksynIkävalko Hannapuh. 044 778 0530
koulu  
   
AurinkovuorenIkävalko Hannapuh. 044 778 0530
koulu  
HerralanRaaska-Kuhna Siljapuh. 044 780 2545
koulu  
   
Hollolan Porkka Minttu   puh. 044 780 2597
yläaste  
   
Hollolan yläasteen oppilaat,   Raaska-Kuhna Siljapuh. 044 780 2545
Salpakankaan koululla  
   
Hälvälän Puotiniemi Arjapuh. 044 780 2501
koulu  
   
KalliolanWelling Hannapuh. 044 780 2506
koulu  
   
Kankaan Keskikylä Susannapuh. 044 780 2470
koulu  
   
Nostavan Raaska-Kuhna Silja

puh. 044 780 2545 

koulu  
   
PaimelanWelling Hannapuh. 044 780 2506 
koulu  
   
PyhäniemenPorkka Minttupuh. 044 780 2597
koulu   
   
 SalpakankaanKeskikylä Susannapuh. 044 780 2470
 koulu  
   
 TiilikankaanPuotiniemi Arjapuh. 044 780 2501
 koulu  
   
Hämeenkosken kirkonkylänPuotiniemi Arjapuh. 044 780 2501
koulu  
   

 

Katso kohdasta Hollola.

Kirkonkylän                        Karlsson Satu         puh. 044 780 2503
koulu  
   
VuokkoharjunKarlsson Satupuh. 044 780 2503
koulu  
   
OpintienKarlsson Satupuh. 044 780 2503
koulu  
   
Kullasvuoren         Kanden Laura     puh. 044 780 1166
koulu  
   
PadasjoenKanden Laurapuh 044 780 1166
lukio  
   
PappilanmäenKanden Laurapuh. 044 780 1166
koulu